Professionele waarborg - Logopediepraktijk LHD van Gestel

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

                                                                                                  
Logopediepraktijk LHD van Gestel is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Logopedie en Foniatrie (NVLF)
Overeenkomstig de richtlijnen van het NVLF, voldoet onze praktijk aan de eisen die zijn opgesteld om transparantie te bieden aan de cliënten en zorgverzekeraars:

Patiëntveiligheid
In de gezondheidszorg gaat wel eens wat mis. Als dit een risico voor de patiënt met zich meebrengt, is de patiëntveiligheid in het geding.
Er wordt van ons als professionals verwacht wij de kans op missers zo klein mogelijk maken.
Ook wordt van ons verwacht dat wij na een eventuele fout maatregelen nemen om herhaling te voorkomen.
Dit alles is er op gericht de zorg zo veilig mogelijk te maken.  
Wij doen er alles aan om uw vertrouwen in de zorg binnen onze praktijk optimaal te krijgen.
Dat gaat verder dan vertrouwd voelen, we streven ernaar dat onze kwaliteit en patiëntveiligheid meetbaar van een hoog niveau zijn.
Mocht er desondanks aanleiding voor u zijn, onze kwaliteit en uw vertrouwen in ons te toetsen, dan vindt u hieronder een aantal mogelijkheden:

Patiëntenklachtrecht en beroepscode
De praktijk brengt de patiëntenklachtrecht en beroepscode onder de aandacht.
Logopediepraktijk LHD van Gestel maakt gebruik van de NVLF folder 'Patiëntenklachtrecht en beroepscode'.

Klachtenprocedure
De praktijk heeft een officiële klachtenprocedure beschikbaar.
Onze praktijk maakt gebruik van de klachtenfolder 'Wat kunt u doen bij klachten over uw logopedist'.

Wat er met klachten gebeurt.
Kunt u lezen in 'Wat gebeurt er met uw klacht'

Privacy Verklaring
Om uw privacy te waarborgen hebben wij een Privacy Verklaring opgesteld.

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
De praktijk brengt de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) onder de aandacht van patiënten.
Wij maken gebruik van de folder 'Wettelijke eisen bij de broepsuitoefening'.

 
De praktijk is ingericht
Conform de eisen van de NVLF richtlijnen 'Inrichtingseisen behandelruimte logopedie eerstelijn'. 
Copyright 2017. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu