Werkwijze_Logopedie-Eindhoven - Logopediepraktijk LHD van Gestel

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Afspraak maken
Dit kan telefonisch, per mail of via deze site.
Wij streven ernaar om binnen 2 weken een eerste intakegesprek  te voeren.
Logopedie is direct toegankelijk, dit betekent dat u in principe zonder verwijzing naar de logopedist kunt. Het is echter afhankelijk van uw zorgverzekeraar of dit wel of niet vergoed wordt.
Voor onderzoek, diagnostiek en behandeling is er daarom toch vaak een verwijzing van een arts nodig. Aan te vragen op eigen initiatief of op advies van bijvoorbeeld school, huisarts ,GGD, specialist, tandarts, orthodontist, CB-arts .

Intakegesprek
Tijdens de eerste afspraak zal één van onze logopedisten een intakegesprek houden en daarna volgt een logopedisch onderzoek.
Bij een eerste afspraak neemt u de verwijzing mee, alsmede uw verzekeringspasje (of dat van uw kind) en een identiteitsbewijs.

Onderzoek
Afhankelijk van het probleem, kan een onderzoek één of meer sessies in beslag nemen.
Na het onderzoek wordt in overleg met u een vervolgaanpak bepaald. De resultaten van het onderzoek worden met u besproken en indien nodig, wordt gestart met  logopedische behandeling.

Logopedische behandeling
De logopedist stelt een behandelplan op.
De frequentie van behandelen en het aantal is afhankelijk van de klacht en de hulpvraag (   1 a 2 keer per week,  25 minuten per behandeling).
De totale duur van behandeling is afhankelijk van de aard en de ernst van het probleem. Factoren als motivatie, leerbaarheid, concentratie en nevenstoornissen spelen ook daarbij een rol. Indien (medisch) noodzakelijk, wordt behandeling aan huis gegeven.
Alle afspraken worden vastgelegd in een behandelovereenkomst.  
De behandeling van kinderen gebeurt vaak met ouder(s)/ verzorger(s) erbij. Ouder(s)/verzorger(s) zijn immers de co therapeuten. Zij kunnen thuis het geleerde in de praktijk brengen, waardoor het succes van de therapie wordt vergroot.
De ervaring is dat logopedie een multidisciplinaire aanpak vraagt. Daarom is het van belang om met andere deskundigen een zo goed mogelijk totaalbeeld en een goede afstemming van behandeling te krijgen. We werken , wanneer gewenst, nauw samen met bijvoorbeeld school en leerkracht, specialisten of andere zorgverleners.

Behandeloverenkomst
Na overeenstemming over de behandeling zal gevraagd worden deze behandelovereenkomst te tekenen

Afspraak en verhindering.
Bij verhindering kunt u kosteloos afmelden tot 18 uur 's avonds , de dag VOOR
de betreffende behandeling.


Evaluatie
Gedurende de behandelingsperiode evalueren we elke drie maanden,  met u en de eventuele externe deskundigen de voortgang.

Enquete
Na afloop van de therapie , kunt u uw klanttevredenheid  laten blijken door middel van een enquête.Reactie van een cliente op een behandelingstraject:


 
Copyright 2017. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu